AEROKLUB Košice - Pre pilotov

TERRA INCOGNITA

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Podujatie Letecké dni Košického samosprávneho kraja mohli byť organizované vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita, za čo im ďakujeme. Ďakujeme, že spolu s vami máme možnosť ľudom približovať kultúrne podujatia aj v tejto neľahkej dobe.

Terra INCOGNITA
Terra INCOGNITA Terra INCOGNITA Terra INCOGNITA Terra INCOGNITA