AEROKLUB Košice - Servis

Servis

Trieda
Class
Spôsobilosť
Raiting
Obmedzenia/Limitation
Typy Vykonávané práce
Lietadlá A 2 Lietadlá 5 700 kg a menej Rada Z42 Z-42, Z-142, Z-43 Opravy, modifikácie a konštrukčné zmeny v rozsahu platnej sprievodnej dokumentácie a dokladov zmenovej služby vykonávaných podľa technických inštrukcií výrobcu
Z-42 M, MU 25, 50, 100, 600 hod (A,B)
Z-142 25, 50, 100, 600 hod (A,B)
Z-43, Z-43M 25, 50, 100, 600 hod (A,B)
Rada Z 40 Opravy, modifikácie a konštrukčné zmeny v rozsahu platnej sprievodnej dokumentácie a dokladov zmenovej služby vykonávaných podľa technických inštrukcií výrobcu
Z-126 25, 50, 100, hod. čiastočná
Z-226 25, 50, 100, hod. čiastočná
Z-326 25, 50, 100, hod. čiastočná
Z-526 25, 50, 100, hod. čiastočná
Z-726 25, 50, 100, hod. čiastočná
C150,152,172,182 50,100,200, hod.
L -200 A,D
Morava
AN-2
MXP741, P92JS
SU31M
PO2
L-40,60
JAK 52
Dynamic VT-9
35,75,150,300,1500, A,B,C,

200 a 300 H100 a 200 HR

300 a 500 HR
100 HR
50,100,300 HR
50, 100, 200, 300 HR
50, 100, 200 HR
Motorové vetrone
Vetrone
A4
Ine ako A1,A2,A3
L-13 SW,SE,SEH 25,50,100 HR.
L-13, L-13 A Blaník 50,100, hod.
L-23 Super Blaník 50,100 hod.
VSO -10 50,100 hod.
Motory B 2 Piestové motory (namontované na lietadlách) M-132,332 137,337 všetkých ver. 10, 50, 500, hod., čiastočná prehl.
Lycoming-Continental 10, 50, 100, 200,400 hod.
WM III S,A,AE 25,50,150,300, hod.
Walter - Minor
IV-3 VI-3
WM VI.-III
Rotax 912, M14P
M-462 RF
M14P
25,50,HR, čiastočná

50 HR ,čiastočná
200,300 HR
25,50,100 HR
200,300 HR
Vrtule C 16 Vrtule (namontované na lietadlách) V-500 A 10, 100 HR
V-503 A 10, 200 HR
V-506 10, 75 HR
V-218 A,B 10,100, HR
Mc CAULEY 1A103/TCM 6958 50, 100 HR
Mc CAULEY 1C160/DTM7557 50, 100 HR
Mc CAULEY 1C160/DTM7553
V410
MTV9
AV202
AV 2
V 530 TA-D35
50, 100 HR
10,100 HR
50,100,200 HR
50,100,200 HR
200 HR
C20 Konštrukcie Opravy v rozsahu Príručiek pre údržbu a opravy.
Konštrukcie Spracovanie a výkon modifikácii.
C13 Prístroje základné ošetrenie,vyhľadávanie a identifikácia porúch, Výmena celkov,kontrola tesnosti PT stat. Systémov, Kompenzácia kompasov
C14 Podvozky rady Z-42 a L-200
C12 Hydraulika L-200
C9 Palivový systém draku lietadla